-->
Българската национална катедрала - от замисъла до съвременната мъдрост
Автор: Светослав Петров
Добавен на: 12.08.2011
Издателство: Звезди
Издаденa: 2011
Страници: 328
Корици: Меки
30.00 лв.

Българската национална катедрала - от замисъла до съвременната мъдрост

 Тази книга е предназначена за любознателни читатели от всички възрасти и професии. Представлява сборник от последователно подредени по съдържанието четива на популярен език, обособени с оглед на сравнителната пълнота с малки повторения и възможности за избор по интереси. Информацията е предимно фактографска, обогатена с описания, спомени, събития и много аспекти. Може да служи за целеви познания, справки, допълване на известното и за отмора през свободното време.

 Почти ежедневно медиите ни запознават с тайнства, археологически разкопки и неведоми чудеса, а най-импозантната красавица - първа емблема на България пред света стои неописана изцяло и неразгадана пред очите ни. Още през май 1954г. като абитуриент замечтах да съставя някога компетентна професионална статия-апотеоз на Патриаршеската катедрала и на творчеството на нейния проектант. Едва след 50 годишна архитектурна дейност и някои публикации по различни проблеми, се осмелих да напиша нещо за църквата, което прерастна в цяла книга за нейното шествие от замисъла до представи за съвременната мъдрост и гносеологични въпроси, пряко и косвено свързани с религиозния и научен мироглед. Към това ни подтикват и върховите постижения на проф. Александър Померанцев, изявил се най-ярко в края на XIX век и първите десетилетия на ХХ век - време на забележителни открития.

 

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация