-->
Закон за обществените поръчки
Автор: Блестящ факел
Добавен на: 09.04.2012
Издателство: Блестящ факел
Издаденa: 2012г.
Страници: 196
Корици: Меки
14.40 лв.

Закон за обществените поръчки

I. Общи правила.

1. Основни положения.

2. Органи и регистър на обществените поръчки.

II. Възлагане на обществени поръчки.

1. Общи правила за възлагане на обществени поръчки.

2. Общи правила за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

3. Открита процедура.

4. Ограничена процедура.

5. Процедури по договаряне.

6. Конкурс за проект.

III. Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейности във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги.

1. Общи правила за възлагане на обществени поръчки.

2. Специални правила.

IV. Обжалване и контрол.

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация