-->
Наредба 2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоражения
Автор: Блестящ факел
Добавен на: 14.04.2012
Издателство: Блестящ факел
Издаденa: 2008г.
Страници: 40
Корици: Меки
4.20 лв.

Наредба 2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоражения

1. Оби положения.

2. Изисквания при проектирането на хидроизолации и хидроизолационни системи.

  • общи изисквания
  • класификация
  • основни изисквания при проектиране на хидроизолации и хидроизолационни системи на подземни части на сгради и съоражения
  • основни изисквания при проектиране на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоражения
  • основни изисквания при проектиране на хидроизолации и хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и съоражения
  • основни изисквания при проектиране на хидроизолации и хидроизолационни системи на скатни покриви на сгради и съоражения

3. Изисквания при изпълнението, контрола и приемането на хидроизолации и хидроизолационни системи.

  • контрол на условията на започване на изпълнението на хидроизолационни системи
  • контрол за спазване на изискванията по време на изпълнението на хидроизолационните системи
  • приемане и измерване на завършени хидроизолационни системи
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация