-->
Наредба 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
Автор: Блестящ факел
Добавен на: 12.06.2011
Издателство: Блестящ факел
Издаденa: 2005г.
Страници: 108
Корици: Меки
7.20 лв.

Наредба 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

1. Общи изисквания.

2. Проектиране на водоснабдителни системи.

 • водоснабдителни норми, оразмерителни водни количества и напор във водопроводната мрежа
 • изисквания при проектиране на водовземни съоражения
 • основни изисквания при проектиране на съоражения за пречистване на водата за питейно-битово водоснабдяване
 • основни изисквания при проектиране на помпени станции
 • изисквания при проектиране на външни водопроводи, водопроводни мрежи и съоражения
 • основни изисквания при проектиране на регулиращи водонапорни съоражения
 • оборотно водоснабдяване
 • изисквания за защита на водоснабдителните системи от радиактивно, химично и бактериологично замърсяване
 • площадки, съоражения, конструкции и инсталации; автоматизация и управление на водоснабдителните системи

3. Изграждане, въвеждане в експлоатация и техническа експлоатация на водоснабдителните системи.

 • общи положения
 • изграждане, изпитване и експлоатация на водовземните съоражения
 • изграждане, изпитване и въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за природни води
 • изграждане, изпитване и въвеждане в експлоатация на помпени станции
 • полагане, монтаж, изпитване, приемане и въвеждане в експлоатация на водопроводи
 • изграждане, изпитване, приемане и въвеждане в експлоатация на резервоари
 • изграждане на водоснабдителни системи в пропадъчни почви
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация