-->
Наредба 2 за планиране и проектиране комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии
Автор: Блестящ факел
Добавен на: 12.06.2011
Издателство: Блестящ факел
Издаденa: 2004г.
Страници: 124
Корици: Меки
9.00 лв.

Наредба 2 за планиране и проектиране комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии

1. Общи изисквания.

2. Планиране на комуникационно-транспортната система.

 • улична мрежа
 • обществен транспорт за превоз на пътници
 • пешеходно движение
 • велосипедно движение
 • паркиране и гариране
 • сгради и съоражения на транспорта

3. Проектиране на комуникационно-транспортната система.

 • общи изисквания
 • елементи на улицата - ситуация, надлъжен и напречен профил
 • улични кръстовища - общи изисквания, елементи и видимост, особени форми и вертикална планировка
 • улични възли - общи изисквания, връзки, шлюзове, зони на преплитане
 • бензиностации и газостанции
 • гаражни рампи
 • автомобилни обръщачи на задънени улици
 • автобусен и тролейбусен транспорт
 • трамваен транспорт
 • таксиметров транспорт
 • пешеходни трасета
 • велосипедни трасета
 • пресичане на железопътни линии
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация