-->
Наредба 1 за номенклатурата на видовете строежи, Наредба 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария, Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство
Автор: Блестящ факел
Добавен на: 08.06.2011
Издателство: Блестящ факел
Издаденa: 2006г.
Страници: 100
Корици: Меки
7.20 лв.

Наредба 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи

1. Допълнителни и преходни разпоредби.

Наредба 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителните и монтажните работи, съоражения и строителни обекти

1. Общи положения.

2. Ред за разрешаване ползването на строежите.

3. Разрешение за ползване на строежите.

4. Минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителните и монтажните работи, съоражения и строителни обекти.

5. Административнонаказателна отговорност.

Наредба 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

1. Общи положения.

2. Видове, ред, начин на съставяне и съхранение на актовете и протоколите.

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация