-->
Закон за управление на отпадъците.Наредба за управление на строителните отпадъци...Наредба No 6 за изграждане и експлоатация на депа..за..отпадъци.Наредба No 7 за площадките за...съоръжения за третиране на отпадъци.Образци по наредба No 2
Автор: БСА 2013/бр.11/12
Добавен на: 09.09.2014
Издателство: ИТУС'98
Издаденa: 2013г.
Страници: 204
Корици: Меки
10.00 лв.
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация