-->
Наредба Nо РД-02-20-19 за...европейската система за проектиране на строителни конструкции.Списък на действащата към 1.I.2014г. нормативна уредба по регионално развитие,устройство на територията,геодезия,картография и кадастър,проект,изп.и контр.на строит.
Автор: БСА 2014/бр.1
Добавен на: 10.09.2014
Издателство: ИТУС'98
Издаденa: 2014г.
Страници: 64
Корици: Меки
7.00 лв.
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация