-->
Норми за проектиране на зидани конструкции
Автор: ABC Техника
Добавен на: 17.06.2011
Издателство: ABC Техника
Издаденa: 2007г.
Страници: 125
Корици: Меки
7.00 лв.

Норми за проектиране на зидани конструкции

1. Общи положения.

2. Материали.

3. Изчислителни съпротивления и изчислителни характеристики.

4. Изчисляване на елементите на конструкциите по гранични състояния от първа група.

 • централно натиснати елементи
 • нецентрично натиснати елементи
 • кос нецентричен натиск
 • омачкване
 • елементи, подложени на огъване
 • центрично опънати елементи
 • срязване
 • многослойни стени
 • армирани каменни конструкции

5. Изчисляване на елементите на конструкциите по цинични състояния от втора група.

6. Указания за проектиране на конструкциите.

 • общи указания
 • допустими отношения на височините на стени и колони към техните дебелини
 • стени от панели и едроразмерни блокове
 • многослойни стени
 • анкериране на стените и колоните
 • опиране на елементите на конструкциите върху зидарията
 • изчисляване възлите на опиране на елементите на конструкциите върху зидарията
 • щурцове и висящи стени
 • корнизи и парапети
 • фундаменти и сутеренни стени
 • тънкостенни сводести покрития
 • конструктивни изисквания към армираната зидария
 • деформационни фуги
7. Изисквания при проектиране на конструкции, изпълнявани при зимни условия.
Печат Печат
Сходни продукти

Зидани конструкции
Зидани конструкции
Зидарски работи в строителството
Зидарски работи в строителството

Профил

Продукти

Информация