-->
Наредби за пожарна безопасност на обектите
Автор: ABC Техника
Добавен на: 17.06.2011
Издателство: ABC Техника
Издаденa: 2010г.
Страници: 439
Корици: Меки
12.00 лв.

Наредби за пожарна безопасност на обектите

 1. Общи положения.
 2. Класове на строежите по пожарна опасност.
 3. Огнеустойчивост. Изисквания към строителните конструкции и елементи.
 4. Реакция на огън на строителните продукти.
 5. Пожарни прегради. Пожарни сектори. Изисквания.
 6. Пътища за пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.
 7. Евакуация на хора от сгради и помещения при пожар или авария.
 8. Вентилационни инсталации.
 9. Димо- и топлоотвеждане.
 10. Изисквания към сградните отоплителни инсталации.
 11. Водоснабдяване за пожарогасене.
 12. Електрически уредби и инсталации.
 13. Строежи с атриуми и строежи с височина над 28 метра.
 14. Пожарна безопасност на електросилови уредби.
 15. Производствени, складови и селскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, помещения и съоражения от клас на функционална пожарна опасност Ф5.
 16. Гаражи, допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.
Печат Печат
Сходни продукти

Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Наредба Iз-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Наредба Iз-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Профил

Продукти

Информация