-->
Ценообразуване за строителство и ремонти - методики и спецификации
Автор: Йордан Божков
Добавен на: 05.09.2017
Издателство: СЕК
Издаденa: 2017г.
Страници: 204
Корици: Меки
28.20 лв.
 ОПИСАНИЕ

В книгата "Ценообразуване за строителство и ремонти - методики и спецификации" са изложени подробно общите правила за съставяне на анализни единични цени за строителните и монтажните работи и конкретни методики за ценообразуване по групи работи.


Към всяка методика са приложени спецификации с подробни показатели за всеки материал, който е предвидено да се използва при ценообразуването

 

Съдържание:

1. Цени за строителство и цени за ремонти

1.1. Пазарни и анализни единични цени

1.2. Единични цени според предназначението


2. Количествени сметки и спецификации

2.1. Нормативи и практики за съставяне на КС

2.2. Съдържание и форма на количествената сметка.

2.3.Спецификациите към количествените сметки


3. Общи правила за съставяне на анализна единична цена

3.1. Последователност на стъпките за съставяне на цената

3.2. Събиране и анализиране на необходимата информация

3.3. Определяне на наименованието на вида работа и на анализната единична цена

3.4. Информация за технологията на изпълнение

3.5. Разходни норми и източници за разходни норми

    3.5.1. Разход за труд

    3.5.2. Разход за механизация

    3.5.3. Разход за материали

    3.5.4. Допълнителни разходи

3.6. Съобразяване с проектната спецификация

3.7. Изработване на анализна единична цена

3.8. Сравняване на резултата с пазарните цени


 

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация