-->
Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник
Автор: инж. Й. Божков, инж. Ст. Пехливанова, инж. Цв. Христова
Добавен на: 05.09.2017
Издателство: СЕК
Издаденa: 2017г.
Корици: Меки
28.20 лв.
 ОПИСАНИЕ

Представяме Ви НОВОТО издание на СЕК от 2016 година - "Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник". Изключително полезно помагало за всички, които се занимават със строителство.

Съдържание:

1 ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ СТРОЕЖ/РЕМОНТ

2 ПРОУЧВАНЕ ЗА ТЕРЕН (ПАРЦЕЛ) НА БЪДЕЩИЯ СТРОЕЖ

3 УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

4 ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ

5 ИЗБОР НА СТРОИТЕЛ

6 РАЗРЕШАВАНЕ И ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

7 ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ

8 ИЗМЕРВАНЕ НА ВИДОВЕ СМР И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБЕМИ И ПЛОЩИ

9 ДОГОВАРЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

10 ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА СТРОЕЖИ И РЕМОНТИ

11 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

12 РЪКОВОДСТВО И ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

13 ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

14 АКТУВАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА СМР

15 ЗАВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ - ПРЕДАВАНЕ

16 НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, РЕМОНТ

17 РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация