-->
Строителни ремонти - част 2
Автор: СЕК
Добавен на: 13.06.2011
Издателство: СЕК
Издаденa: 2009г.
Страници: 442
Корици: Меки
24.00 лв.

Строителни ремонти - част 2

 I. Строителни ремонти.

1. Нашата книга.

2. Нормативни дефиниции.

3. Кога и защо правим ремонт.

4. Участници в процеса.

5. Нормативи за строителство и ремонти.

6. Проекти за изпълнение на ремонти.

7. Строително разрешение за ремонт.

8. Подготовка за ремонт (цени и срок).

 • ценообразуване на строително-ремонтните работи
 • количествени сметки
 • анализна цена
 • разходни норми
 • стойностна сметка за ремонт
 • нормативи за разход при ремонт
 • срокове и графици

9. Избор на изпълнител и координатор.

10. Договаряне на ремонти.

11. Проект за организация и безопасност.

12. Материали за строителни ремонти.

13. Отчитане и документиране на изпълнението.

II. Материали и технологии.

1. Бетонни и стоманобетонни конструкции (ремонт и възстановяване).

 • подготовка на операцията
 • модификаторите
 • приготвяне на бетоновата смес
 • разходни норми
 • подготовка за саниране
 • полагане на бетона
 • инжектиране на саниращи съставки
 • усилване чрез кристализация
 • тънки бетони без пукнатини
 • разрушаване на бетони

2. Зидарии и зидане.

 • разходни норми и цени
 • нормативи за зидане
 • каменни зидарии
 • тухлени зидарии
 • зидарии с газобетон

3. Ремонт на покриви.

 • покривните конструкции
 • дървени покривни конструкции
 • покривни конструкции от стоманобетон
 • покриви със стоманена конструкция
 • топлоизолация на покрива
 • хидроизолация на покрива
 • покриване с керемиди
 • хидроизолация на плоски покриви
 • ремонт на стрехи и корнизи
 • водоотвеждане

4. Дограма (подмяна или ремонт).

 • разходни норми и цени
 • нормативи
 • изборът
 • профилите
 • стъклопакетът
 • обковът
 • закрепване и уплътнение

5. Облицовки.

 • материали
 • вътрешни облицовки
 • фасадни облицовки

6. Мазилки.

 • материали
 • разходни норми и цени
 • видове мазилки
 • подготвителни работи
 • вътрешни мазилки
 • външни мазилки
 • възстановителни работи
 • приемане, измерване и изчисляване на мазилките

7. Настилки и замазки.

 • нормативи
 • разходни норми и цени
 • настилки в сгради
 • подови замазки
 • пластични подови настилки
 • масивни подови настилки
 • приемане
 • измерване и пресмятане на подовите настилки

8. Боя и боядисване.

 • нормативи
 • разходни норми и цени
 • основни технологични правила
 • материали
 • полагане на бояджийски съставки (боядисване)
 • бояджийски инструменти
 • повреди по бояджийските работи
 • приемане
 • измерване и пресмятане

9. Хидроизолации.

 • нормативи
 • пазарът
 • разходни норми и цени
 • класификация
 • материали
 • основни технологични изисквания
 • детайлите
 • приемане на хидроизолационните покрития
 • измерване на хидроизолации и пароизолации
 • практически съвети

10. Топлоизолации.

 • нормативи
 • основни понятия
 • стандарти
 • разходни норми и цени
 • материали
 • полагане

11. Водопровод и канализация в сгради.

 • сградни водопроводни системи
 • стандарти
 • материали
 • изпълнение на ремонта
 • организация и технология на ремонта
 • последователност и изпълнение на ремонта
 • ремонт на сградни канализационни системи
 • проектиране и изпълнение на канализационна инсталация
 • свързване на пластмасови тръби

12. Сухо строителство.

 • нормативи
 • разходни норми и цени
 • материали
 • основни практически правила
 • сухите подове

13. Окачени тавани.

14. Фуги и уплътнения.

 

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация