-->
Безопасност на труда в строителството
Автор: СЕК
Добавен на: 20.12.2011
Издателство: СЕК
Издаденa: 2011г.
Страници: 162
Корици: Меки
9.00 лв.

Безопасност на труда в строителството

1. Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

2. Наредба 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване.

3. Наредба РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодичното обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

4. Наредба РД-07-8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа.

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация