-->
Актуални въпроси на устройството на територията и кадастъра+CD
Автор: Валентина Бакалова, Игор Янкулов
Актуални въпроси на устройството на територията и кадастъра+CD
Добавен на: 21.08.2013
Издателство: Труд и право
Издаденa: 2011г.
Страници: 376
Корици: Меки
36.00 лв.
 Съдържанието на книгата е актуално към 15 май 2011 г., а съдържанието на диска - към 20 май 2011 г.
Издание в две части:
 • Книга
  • коментар
  • практика
  • казуси
  • приложение
 • CD
  • нормативна уредба
  • графични приложение

Това уникално издание ви предлага прецизно и задълбочено знание по проблематиката на устройственото планиране и на кадастъра.

Книгата предлага професионални решения на всички въпроси, свързани с устройственото планиране:
 • кадастърът като основа на устройственото планиране
 • съдържанието и разработването на кадастралната карта и кадастралните регистри
 • етапи и процедури по допускане, изработване, съгласуване, обсъждане и одобряване на ПУП
 • производствата по изменение на действащите ПУП
 • взаимодействие и обусловеност на ПУП с кадастралната карта и кадастралните регистри и прочее

В CD ще намерите всички закони и подзаконови нормативни актове по тази тема, както и всички схеми, таблици и графики, включени в книгата.
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация