-->
REVIT
Автор: Боян Георгиев
Добавен на: 04.10.2012
Издателство: БиЕмДжи
Издаденa: 2011г.
Страници: 255
Корици: Меки
18.00 лв.

REVIT      

1. Въведение.

 • как работи REVIT
 • предимства и недостатъци на метода за изграждане на ИМС (Информационен Модел на Сграда)
 • фамилията REVIT

2. Методика на работа с програмата.

 • два подхода при създаване на проекта
 • йерархична структура на използваните обекти
 • роля на обектите при изграждане на модела и чертежите на сградата
 • използвани файлови формати

3. Елементи за управление и работна среда.

 • менюта и работни зони
 • работна среда
 • работна визуализация на модела

4. Създаване на модела.

 • среда за изграждане на модела
 • стени
 • врати и прозорци
 • подови конструкции
 • покриви
 • стълби
 • парапети
 • остъклени стени и системи

5. Редактиране на обекти.

 • въведение
 • общи команди за редактиране
 • редактиране с използване на Clipboard
 • обединяване на обекти в група

6. Изобразяване на модела.

 • изгледи на модела
 • списъци и спецификации

7. Генериране и оформяне на чертежа.

 • котиране на чертежа
 • въвеждане на етикети и символи
 • въвеждане на текстове
 • графични обекти и детайли
 • помещения и зони
 • съставяне на чертожни листа
 • отпечатване на чертежи

8. Създаване на фотореалистични изображения.

 • въведение
 • избор на проекция
 • настройки на осветлението
 • фон и мъгла
 • общи настройки на процеса за създаване на фотореалистично изображение
 • изпълнение на процеса и запис на резултата
 • управление на материалите

9. Моделиране с обемни обекти.

 • въведение
 • работа с готови обемни обекти
 • методи за създаване на обемни обекти
 • редактиране на обемни обекти
 • създаване на обемно-пространствен модел на сграда
 • енергиен анализ на пространствената структура на сградата

10. Създаване на нови обекти в библиотеките.

 • въведение
 • създаване на нови типове в съществуващи фамилии
 • създаване на нови типове в съществуващи системни фамилии
 • създаване на нови потребителски фамилии
 • прехвърляне на информация от системни фамилии
ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ !!!

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация