-->
Жилището като удоволствие
Автор: Стефан Попов
Добавен на: 24.06.2011
Издателство: Арх&Арт
Издаденa: 2009г.
Страници: 262
Корици: Меки
35.00 лв.

Жилището като удоволствие

1. Жилището като удоволствие.

 • жилището - познато и непознато
 • видове съвременни жилища
 • жилището и неговото архитектурно решение като първостепенен фактор за доброто живеене

2. Елементи на жилището.

 • дневната в жилището
 • камината в дома
 • храненето в дома
 • допълнителни елементи към съдържанието и обзавеждането на дневната част на големия дом
 • входно пространство
 • нощната почивка, спалният тракт на дома
 • банските помещения
 • спортът в жилището като удоволствие
 • природата, градината и домът
 • работа и хоби дейности в дома
 • спомагателните сервизни пространства в дома

3. Композиционни проблеми на съвременното жилище.

 • композиция на централната част на дома като възлов момент на общото решение
 • принципи на ситуиране на еднофамилни жилищни сгради
 • колективна форма на жилищно обитаване
 • оптимални форми на жилищно обитаване
 • бъдещето и жилищното строителство
 • заключителни думи
 • библиография

Мнозина считат, че жилището - това е най-лесната за проектиране сграда. Тя е и най-известната на всички. Много хора считат, че това е една сграда, която дори самите те лично могат да си проектират, а архитекта им трябва само за да изчертае нещата.

Защо ли тогава има толкова много сбъркани жилища. Кой ли е правил тези грозни къщи и защо те са толкова неудобни за живеене.

Недопустимо е огромни пари да се хвърлят за нещо сбъркано и неудобно, нещо което ще пречи поколения наред. Една къща не е склад на различни помещения за различни цели. Една къща е първо, правилно организирана и правилно функционираща система, като единен организъм, а след това и всичко останало. Не е важно да имаш само кухня, а и къде точно тя е поставена. Не е важно да имаш някъде баня, а къде точно тя се намира.

Жилищната сграда е море от конкретни решения при конкретни условия, но тя има и единни принципи, на които се изгражда. Точно на тези принципи е посветена тази книга. Това е нейната сърцевина.

Кой може да има ползва от тази книга ? За кого тя би могла да представлява интерес ?

Отговорът е прост: За всеки, който мечтае за хубав дом и за удоволствие да живееш в него.

Тази книга има една структура, която започва от новостите на решението на отделните групи помещения и техните елементи, за да стигне до принципите на тяхното обединяване в единен добре действащ организъм. Разбира се в нея са засегнати и проблемите на градоустройството на жилищните територии погледнати през призмата на проблема на създаване на качествен живот. Без качествена жилищна архитектура няма добро градоустройство, както и обратното - без качественото градоустройство няма добро жилище и живеене. Накрая в тази книга са засегнати и някои проблеми на бъдещето в тази област, които вече чукат на вратата ни. Проблемите в тази книга са разгледане не толкова от гледна точка на задоволяване на екзистенцциалните нужди на хората от жилище, колкото от позицията на създаване на максимално удобното за съвременния начин на живот и за съвременния човек жилище - жилището като удоволствие.

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация