-->
София - мислена в пространството и отвъд времето
Автор: Христо Генчев
София - мислена в пространството
Добавен на: 24.06.2011
Издателство: Фондация ЕХГ
Издаденa: 2012г.
Страници: 448
Корици: Меки
20.00 лв.

София - мислена в пространството и отвъд времето

1. Авторът за книгата.

2. Началото. Преселение.

3. Единствената революция.

4. София. Genius Loci.

5. Централна Centuria.

6. Ante Portas.

7. Civis Romanus.

8. Мъчителна реабилитация.

9. Земеделец на кон.

10. Nomen est Omen.

11. Съпътстващи проучвания и позовавания.

12. Справочник - извори, образи и показалци.

 

 Тя е вдъхновена от София. Текстът се основава на общоизвестни софийски факти. Но наред с и често подсказани от самите тях, изникват и връзки-представи-идеи, които в добрия случай се оказват и правдоподобни хипотези. Те често съжителстват с мисловни построения, които са аналози на Нещо, станало далеч от София, преди много време, и нерядко е плод на предубеждения, магия, звукоподобия, мода, дори и на егоцентрични увлечения. Но това не е основание тези мисловни връзки да бъдат премълчавани. Причинно-следствените зависимости, ако са доказани, са аргументът non plus ultra за учения. Но тяхното разкриване в София се възпира не толкова от нашето незнание, колкото от преградите които днешното стеснено, специализирано мислене издигна около нас самите. Ние сме гениални невежи, годни да възпроизведем даже Големия взрив, но ставащи все по-непохватни в общуването помежду ни, даже в семействата ни, в своето поведение спрямо Града.

Градът-разказ. Пътят към истината се оказва понякога изненадващо скъсен-евристичен. Той се оказва и често единственият достъпен изследователски похват, стане ли дума за далечното минало на Града. Времето добавя/изправя нужните аргументи, стига да не е допусната концептуална грешка. Ако нашите асоциативни връзки, издигнати до зависимости, успеят да се съчетаят в един цялостен, непротиворечив възглед даже и само като литературен сюжет за София, то този евристичен скок може да се окаже освен верен, също така и полезен. Подобен възглед е в състояние да организира нашите, често хаотични действия при изграждането на София. Това стана и авторовата, постепенно осъзната цел. Градът-разказ е също цел на градоустроителя-генералист, станал реликтен вид, антипод на тесния специалист.

Чувство за град. Във всички свои времена на възход София е бивала ръководена от голяма и по правила далечна от бита градоустройствена представа. Ще я наречем Genius Loci - Духът на мястото. Той не може да бъде технически-архитектурно-графично определен, още по-малко законодателно санкциониран и наложен. Неговата проява, макар и спонтанна, обединява усилията на хора с различно образование, произход, темперамент и обществена сан и принадлежащи на различно историческо време. Герои на настоящия сюжет са владетели, както и архитекти, историци и обществени личности. След името им в текста са посочени било годините на интронизация и края на властта им, било рождената година наред с годината на кончината им. Действащи лица са пространствата, както и сградите на София. Годината на Първата копка, както и годината на заършването на градежа им са указани в скоби. Този текст ще помогне на читателя в самостоятелния му опит да открие, да възпита, да отгледа възприемчивостта-усещането си за софийския Genius Loci. Примерите показват как култивираността и душевната отзивчивост помагат Genius Loci да бъде преоткриван, формулиран в новонастъпили времена и събуден за следващия си, пореден нов живот. Древните са поверявали това бреме-очакване на избрания от тях Pontifex - посредник-градоустроител.

ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация