-->
Основи на архитектурата
Автор: Лорейн Феърли
Добавен на: 24.06.2011
Издателство: АрхЛибри
Издаденa: 2009г.
Страници: 176
Корици: Меки
15.00 лв.

Основи на архитектурата                 

1. Разпологане на архитектурния обект.

 • ПРОМОЦИЯ!!!       НАМАЛЕНО!!!    от 35лв.   на15 лв.  !!!!!!!!!!!

 • ориентация
 • климат
 • материали
 • места и пространства
 • разбиране за града
 • разбиране за ландшафта

2. История и предишен опит.

 • хронология на архитектурните явления
 • античния свят
 • класическия свят
 • средновековието
 • ренесансът
 • барокът и просвещението
 • модернизъм

3. Конструкция.

 • материали
 • елементи на конструкцията
 • сглобяеми конструкции
 • преосмисляне
 • устойчиво развитие
 • нови материали

4. Представяне.

 • CAD изображения
 • скициране
 • мащаб
 • ортогонална проекция
 • перспектива
 • триизмерни изображения
 • макетиране
 • CAD моделиране
 • графично представяне
 • сториборд
 • портфолио

5. Съвременни идеи.

 • универсални идеи и принципи
 • функционализъм
 • скулптурализъм
 • монументализъм
 • духът на времето

6. Реализация.

 • хронология на проектирането
 • проектантът
 • участниците в процеса и тяхната роля
 • заданието
 • концепцията
 • анализ на мястото
 • процесът на проектиране
 • разработване на детайлите
 • завършената сграда

 

"Основи на архитектурата" е неизменима учебна книга за всеки, който се нуждае от въведение в основните концепции и принципи на архитектурата, графичните техники на изобразяване и терминологията на проектиране и строителство. Книгата разглежда методологията на архитектурното проектиране и обяснява значението на мястото, контекста и историческия опит в този процес. В шест глави "Основи на архитектурата" разглежда ситуирането на архитектурния обект, историята и паметниците на архитектурата, конструкцията и материалите, представянето на идеите, съвременните концепции и тяхното осъществяване.

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация