-->
Нойферт - Архитектурно проектиране/Ернст Нойферт
Автор: Ернст Нойферт
Добавен на: 28.11.2011
Издателство: Софтпрес
Издаденa: 2008г.
Страници: 550
Корици: Твърди
180.00 лв.

Нойферт

 Неслучайно наричат този справочник Библията на Архитекта. Той е незаменим източник на знания за поколения строителни специалисти и се използва като стандарт в строителството в цял свят.

 Организиран според типа на сградите и проектантската задача, справочникът обхваща:

  • процес на проектиране и ръководство на строежа
  • всички елементи на сградите - от нулев цикъл до покрива
  • основни положения и норми
  • предписания за проектиране, строителство и оформяне
  • необходими площи и пространствени връзки
  • размери на сградите и помещения, съоражения и инсталации като за мярка и цел

 В 38-то, последно издание са добавени актуални теми на съвременната архитектура, като трансформация  на типологията на сградите в смисъла на тяхната устойчивост и многофункционалност и управление на сгради и инсталации. Преработени са ключовите понятия възобновяеми енергийни източници, обществен транспорт, както и снабдяване и извозване на отпадъците от сградите.

 Справочникът съдържа основите на проектирането, представени нагледно в над 6900 чертежи и скици с точни размери и номинални стойности. Всеки вид сграда е илюстриран с помощта на планове, разрези, чертежи и детайли, с точно разпределение на помещенията според предназначението им.

 Безплатна доставка !!!

 

 

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация