-->
Градоустройствени паралели: България и светът - хроника
Автор: Добрина Желева-Мартинс
Градоустройствени паралели: България и светът - хроника Градоустройствени паралели: България и светът - хроника Градоустройствени паралели: България и светът - хроника Градоустройствени паралели: България и светът - хроника
Добавен на: 21.05.2013
Издателство: Акад.изд."Проф.М.Дринов"
Издаденa: 2004г.
Страници: 236
Корици: Меки
20.00 лв.
 Книгата представлява енциклопедична летопис на събития, факти и явления в градоустройството и архитектурата, дадени паралелно за България и света. Предоставя се възможност за структурно възприемане на историческия градоустройствен процес, разгръщащ се на фона на световната историческа картина, в балкански, европейски и световен политически, културен и професионален контекст.
Подбрани са най-ярки исторически събития и факти, реперни архитектурни и градоустройствени обекти, проекти, реализации, планове, документи и са дадени паралелно за света, от една страна, и за България - от друга. Това е форма, която налага сравнителното възприятие на еволюцията в градоустройствения процес в България и света, отчитане на общност, съпричастност и идентичност.
Всеки читател може да направи лесно справка за определено събитие по години и да го види в обкръжението на определени всеизвестни световни факти, да отсъди сам, без ничия субективна интерпретация - "къде сме ние", да прецени важността на дадено явление за хода на българското градоустройство.
Книгата предлага изворов материал, който фиксира безпристрастно историческата картина, предоставя богата фактология за интерпретация на специалистите архитекти, градостроители, историци, културолози, както днес, така и утре, независимо от смяната на научната парадигма.
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация